ניהול משא ומתן לחתימת הסכם קיבוצי עם תיאטרון גשר (2007)