פיתוח, אימון, וליווי מנהלים

פיתוח, אימון, ליווי, וייעוץ מתמשך למנהלים בכירים, ביניים וזוטרים

פיתוח מנהלים סניפים בנק ירושלים

פיתוח, יעוץ, וליווי רמה אורם מנכ"לית גלנור

פיתוח, יעוץ, וליווי מנכ"ל Locusview שחר לוי, וששי עידן (CPO)

פיתוח מנהלי צוותים Locusview

פיתוח, יעוץ, וליווי מיכל גור מנכ"לית אלמוגים ונוי בר משיח סמנכ"לית התחדשות עירונית

פיתוח שכבת מנהלי ביניים חברת תנובה

פיתוח הנהלת בכירה חברת Abbott ישראל

פיתוח מנהלים בכירים קורס פיקוד בכיר, משטרת ישראל