תפריט סדנאות

The walls of your comfort zone are the boundaries of your perspective

ארגז הכלים לפיתוח ארגוני

"הנעת משימות ותהליכים בארגון מורכב מרובה ממשקים" –  הסדנה מטמיעה חשיבה מערכתית בסביבה ארגונית מורכבת, ניתוח אופטימום גלובלי לעומת לוקאלי, ופיתוח אסטרטגיות לפעולה ולהובלת שינוי בתוכה. כמו כן, כלים למימוש אתגר השילוביות הנדרש להובלת משימות ותהליכים בארגון מורכב מרובה ממשקים, אשר לשם ביצועם יש הכרח בשילוב זרועות וכריתת בריתות בין גורמים שונים ומגוונים, פנים וחוץ ארגוניים, אשר מביאים עימם ניגודי עניינים מובנים מתוקף הפרספקטיבות והערכים  המקצועיים השונים שלהם.

האתגר האסטרטגי, הניהולי והבינאישי בהובלה ובהטמעה של שינוי ארגוני.

"אני ואתה נשנה את העולם" – כלים להיערכות נכונה ולהטמעה של שינוי ארגוני בשלוש רמות – אסטרטגית, טקטית ובינאישית. זיהוי ההתנגדויות לשינוי ותפקידו של המנהל כסוכן ההטמעה של השינוי ליצירת שפה ותרבות ארגונית חדשה.

כלים להנעה אפקטיבית של ממשקים פנים וחוץ ארגוניים.

"הבעיה שלך היא הבעיה שלי" – הסדנה מטמיעה תפישה הרואה בממשקים השונים לקוחות פנים ארגוניים בעל צרכים, שפה, יעדים ומדדים בעלי השפעה קריטית על יכולתם לספק את השירות המבוקש לממשקים האחרים.

בהתאם, הסדנה מטמיעה כלים לאיתור צרכים, מעבר משפה של בעיות לשפה של פתרונות, מעבר ממיקוד שליטה חיצוני למיקוד שליטה פנימי, ניתוח והבנת התלות בממשק, מימוש מודל "הבעיה שלו – היא הבעיה שלי", ניתוח אופטימום גלובלי לעומת לוקאלי, ניסוח השירות המבוקש בשפתו של הממשק, אימוץ בעיות הממשק לנוסחת הפעולה, וכריתת בריתות עבודה המנוסחות ב- SLA מחייב.   

הנעת המנהלים בארגון ליוזמות ולפרויקטים חוצי ארגון לשיפור וטיוב תהליכי עבודה.

"השמיים הם הגבול" – מנהלים רבים בכל הדרגות רואים בעיניהם כיצד ניתן לשפר תהליכים ותוצאות עסקיות אך אינם יודעים האם וכיצד הם יכולים להניע את חזונם לכדי מימוש. הסדנה מטמיעה כלים, תפישה ותרבות המעודדת את מנהלי הארגון להניע יוזמות, תהליכים ופרויקטים לטיוב הארגון ומעניקה להם כלים מארגז הכלים של האקטיביזם החברתי.

תפישת המכשול כגורם מפתח במשוואת מטרה וכמחולל חשיבה יצירתית.

"המכשול כמורה דרך" – יצירתיות ניהולית – 

תפישת המכשול כגורם מפתח במשוואת מטרה וכמחולל חשיבה יצירתית. תפישת היצירתיות הניהולית כאמנות ההתמודדות עם המכשול. מודלים של יצירתיות מהטבע ומהפיסיקה כאנלוגיה לאתגרים ניהוליים.

תפישת המכשול כידיד ומורה דרך ולא כאויב במטרה למצוא פתרון קולבורטיבי שמחייב חשיבה מתוך עולם האינטרסים של הנמען, ואימוץ המכשול אל נוסחת הפעולה.

שרשראות ערך ואספקה כשרשרת של נותני ומקבלי שירות.

"בונים שרשרת ערך" – כלים למימוש האתגר הארגוני של בניית שרשראות ערך ואספקה המורכבות מפרטים, מנהלים ועובדים, בעלי DNA קולבורטיבי בעלי תפישה ארגונית רחבה מעבר לתפקידם הצר בשרשרת, הלוקחים אחריות רחבה על כל השרשרת ופועלים כ- owners. כלים להכרת חלקי השרשרת, השפות השונות בשרשרת, והנעת משימות חוצות ארגון והיררכיה ללא סמכות וללא בירוקרטיה מיותרת למענה מהיר וגמיש לצורכי שוק משתנים.

האתגר הניהולי והבינאישי בבנייה, פיתוח וניהול צוות ניהולי בכיר בראשות מנכ"ל.

"מחשבים מסלול מחדש" – פיתוח צוות ניהולי בכיר – האתגר הניהולי והבינאישי בבנייה, פיתוח וניהול צוות ניהולי בכיר בראשות מנכ"ל. בחינה מחודשת של ייעוד הארגון, החזון, האסטרטגיה והיעדים והאופן בו הם מתורגמים לתוכניות עבודה. בחינת התרבות הארגונית והמידה בה היא משרתת את האסטרטגיה והיעדים. בחינת הקשר בין האסטרטגיה, המבנה והאנשים והמידה בה שלושת מרכיבי הייסוד הללו מופעלים בצורה מיטבית התומכת את יעדי הארגון ואתגריו מבית ומחוץ.

ליורם חטב ניסיון מעשי רב בפיתוח צוותי הנהלה בכירים במגוון ארגונים – זארה ישראל, תנובה, פז, פזומט, abbott, ezbob, משמר הגבול, משטרת ישראל ועוד. 

התחקיר המוקיר ככלי לבניין המשאב האנושי ולצמיחה ארגונית.

"אתגר התחקיר המוקיר" – התחקיר המוקיר הוא כלי לבניין המשאב האנושי ולצמיחה ארגונית. הסדנה מעניקה כלים לביצוע התחקיר המוקיר בשלושה שלבים. שלב ראשון, תיאור מתומצת וחווייתי של סיפור ההצלחה הניהולי/ארגוני. שלב שני, זיקוק גורם המפתח להצלחה (KSF). שלב שלישי, סריקה של הארגון בניסיון למצוא בעיות נוספות אשר גורם המפתח להצלחה רלוונטי אליהן ויכול להביא לפתרון גם בזירות נוספות.

האתגר הניהולי והבינאישי בארגון הפועל כמערכת מורכבת/מסתגלת.

ארגון כמערכת מורכבת – הסדנה מעניקה כלים ומתרגלת חשיבה מערכתית (system thinking)  אשר מוגדרת כיכולת ההתבוננות בסביבה סבוכה המורכבת מאלמנטים רבים, ופיתוח אסטרטגיות לפעולה ולהובלת שינוי בתוכה. הסדנה מטפלת באתגרי תורת המערכות המורכבות והצורך לארגן פרויקטים מורכבים ומרובי משתנים בעולם של מערכות פתוחות בהן לא ניתן להבין בהכרח את הקשר הסיבתי בין כל מרכיבי המערכת הארגונית. הסדנה מטפלת באתגר השילוביות, בצורך לגבות את הניהול ההיררכי-לינארי  במערכות תקשורת ושליטה רוחביות ומעגליות, באתגר שיתוף והזרמת המידע והידע, ובאתגר ניהול מערכת היחסים המורכבת בין הפרמטרים – מידע, סמכות ושליטה, לאורך כל שכבות הניהול בארגון.

אתחול ה- DNA הארגוני ותיקוף הזהות האסטרטגית.

תיקוף הזהות האסטרטגית – הסדנה מובילה תהליך ארגוני אשר מאפשר לקברניטי הארגון לברר ולתקף את ה- DNA הארגוני והזהות האסטרטגית, ולהתאים אותם לאתגרי הארגון מבית ומחוץ.

מחזון ויעדים ועד לתוכנית עבודה אופרטיבית.

מעגל הניהול השלם – הסדנה מעניקה כלים לבחינה מחודשת ותיקוף של ייעוד הארגון, החזון, האסטרטגיה והיעדים והאופן בו הם מתורגמים לתוכניות עבודה. הסדנה מבנה בחינה מתודולוגית של שני הענפים המרכזיים של מעגל הניהול השלם – חזון הארגון (מטאפורה מארגנת, תרבות ארגונית, תוכנית למימוש החזון, ותרגום החזון למנהיגות) ויעוד הארגון (אסטרטגיה עסקית, מטרות לטווח ארוך, יעדים ומדדי הצלחה, תוכנית עבודה, ותפקידי הניהול).

כלים לניהול בארגון רב תרבותי גלובלי ואתגר הגיוון וההכלה

מעניין? דברו איתי!

ארגז הכלים לפיתוח מנהלים

הכשרה בסיסית לראשי צוותים ולמנהלי ביניים.

"צעדים ראשונים" – הכשרה בסיסית למנהלים ומנהיגים" – הכשרה בסיסית לראשי צוותים ולמנהלי ביניים. כלים הטמעת תפקידי המנהל – ארגון, תכנון, בקרה, הנהגה ותיאום וחלוקתם לשלוש קבוצות תפקידים:  תפקידים בינאישיים (מנהיג, ניהול קשרים וממשקים), תפקידי מידע (מפקח, מפיץ מידע, דובר) ותפקידי החלטה (יזם, פותר בעיות ניהול משאבים, ניהול משא ומתן).

יצירת שגרות, תוכנית עבודה, פיתוח עובדים ומשוב.

"לוקחים את ההגה לידיים" – הכשרה מתקדמת למנהלים בכירים.

כלים להכשרת התשתית הארגונית והאנושית למימוש האסטרטגיה, היעדים ותוכניות העבודה. אתגר חיבור העובדים לחזון, לערכים ולתרבות הארגונית.

תרגום מהלכים ניהוליים לפרוקיטים

ומימוש מודל S.M.A.R.T.

התמהיל המשולש בתפישת תפקיד המנהל.

"מקצועיות, ניהול, מנהיגות ומה שביניהם" – התמהיל המשולש בתפישת תפקיד המנהל. הטמעת כלים למימוש הדינמיות המצבית בתפקיד המנהל. הטמעת ערכי היסוד של המנהיג והמנהל – אחריות (accountability) מעורבות (involvement), מחוברות (engagement) ובעלות (ownership), ותרגומם לפרקטיקה היומיומית.

כלים להנעת המשאב האנושי בארגון למימוש האסטרטגיה להרחבת תפישת תפקיד המנהל ממיקוד במשימות ויעדים למיקוד באנשים ותהליכים.

הנעת עובדים: "מניהול משימות לניהול אנשים" – כלים להנעת המשאב האנושי בארגון למימוש האסטרטגיה ולהרחבת תפישת תפקיד המנהל ממיקוד במשימות ויעדים למיקוד באנשים ותהליכים. מתפישת תפקיד מקצועית פונקציונאלית מצומצמת, ממוקדת משימות, תוצאות ויעדים (Task Oriented), לתפישת תפקיד תהליכית רחבה ממוקדת אנשים ותהליכים (Process Oriented). מתפישת אחריות מקצועית צרה, לתפישת אחריות רחבה (Accountability) הלוקחת בעלות (Ownership) על הנעת תהליכים A to Z.

"המשוב כאירוע מחולל צמיחה ומכונן מנהיגות" – הסדנה מעניקה כלים להפיכת החניכה והמשוב לנדבך משמעותי במרכיב המנהיגות של המנהל במסגרת בניין ההון האנושי ויכולתו להניע באמצעותו את עובדיו למקצוענות ולמצוינות. כלים להפיכת המשוב לאירוע הדרכתי קונסטרוקטיבי ומעצים. כלים להפיכת המשוב למנוף ליצירת שיח אותנטי בין מנהלים לעובדיהם, ולקיחת אחריות ניהולית ומעורבות גבוהה בקשר המקצועי והבינאישי והכל למטרת שיפור תפוקות העובד ומימוש הפוטנציאל האגור בו.

תהליכים ורטיקאליים בארגון להנעת מנהלים ומקבלי החלטות לפעולה.

מי מפחד מ- Managing Up כלים להעצמת עובדים ומנהלים להנעה ללא סמכות של תהליכים ורטיקאליים בארגון. רתימה והנעה של ממשקים, עמיתים, ומקבלי החלטות בארגון להוצאת משימות ותהליכים מן הכוח אל הפועל באמצעות כלים מתחום הרטוריקה אמנות הצגת הנושא, ההשפעה והשכנוע, וכלים מתחום המכירות והשיווק.

חיבור המנהל למקורות העוצמה האותנטיים הייחודיים שבאישיותו.

ניהול מתוך חוזקות: יריד המשאבים – חיבור המנהל למקורות העוצמה האותנטיים והייחודיים שבאישיותו.

ביצוע SWOT אישיותי, הבנת תרומתו הייחודית הפוטנציאלית כמנהל במרחב הארגון בו הוא פועל, וזיקוק המשאבים הניהוליים והמקצועיים הייחודיים שברשותו ותרומתם לארגון. גיבוש הזהות האסטרטגית וה- DNA הניהולי.

האתגר הניהולי והבינאישי בבנייה, פיתוח וניהול צוות.

פיתוח צוותים – כלים להתמודדות עם אתגרי ניהול התלות ההדדית והשונות המובנת בצוות. הסדנה המבוססת על מודל פיתוח הצוות של Tuckman (1965) בין שלב ייסוד הצוות (Forming)  לבין שלב הפעלתו(Performing) , ישנם שני שלבים חשובים ביותר – סיעור (Storming)  בו נוצרים ניגודי עניינים רבים הנובעים מהשונות היחסית ומהתלות, ומהווים למעשה אינדיקציות קריטיות לפיתוח הצוות בשלב הנרמול(Norming)  בו למעשה נכתבת תורת העבודה של הצוות.

כלים בינאישיים להנעה ללא סמכות של עובדים, מנהלים וממשקים.

אתגר ההנעה ללא סמכות – ניהול ללא סמכות הוא משימה המאתגרת עובדים ומנהלים בסיטואציות ארגוניות רבות – עבודה במערך מטריציוני, ניהול ממשקים, ניהול לקוחות, ניהול פרויקטים חוצי ארגון, מתן שירות פנים ארגוני מבוסס מומחיות ועוד. הסדנה מעניקה כלים לרתימה והנעת הסביבה הפנים וחוץ ארגונית לפעולה ולשת"פ תוך התגברות על פער הסמכות והפער ההיררכי, ושימוש במיומנויות השפעה, תמרוץ, תגמול, איתור צרכים ופתרון בעיות.   

חיבור המנהל למשאבי האישיות האותנטיים.

"מי מסתתר מאחורי המסכה": אתגר הניהול האותנטי – מנהלים משתמשים בכלי המסכה האנושית כדי לייצר רושם רצוי במחיר של חוסר האותנטיות הניהולית אשר פוגעת ביחסי האמון בין המנהל לסביבתו, מערערת את האותנטיות שלו, וגוזלת המון אנרגיה המוקדשת לעיצוב הפסאדה החיצונית.   

הסדנה מעניקה כלים המאפשרים למנהל ללבוש את המסכות הנדרשות ממנו על מנת לעמוד בציפייה החברתית ובו זמנית לחפש בכל תפקיד את החיבור הייחודי והאישי ל"אני המאמין" האותנטי שלו, על מנת למלא את המעטפת החיצונית בתוכן חי ונושם ועל מנת שמבעד למסכה ניתן יהיה להבחין בזוג עיניים אנושיות. 

כלים למימוש אתגר הניהול והעבודה במערך מטריציוני.

"חיים בתוך מטריצה" – הסדנה מעניקה כלים למימוש אתגר הניהול וההתנהלות במערך מטריציוני אשר בצד יתרונותיו הרבים באופטימיזציה של הזמן והכישורים, מביא עימו אתגרי ניהול ועבודה רבים. הסדנה מעניקה כלים לעבודה וניהול בסביבה מרובת מנהלים, להנעה ללא סמכות, לניהול ממשקים, מתן שירות פנים ארגוני מבוסס מומחיות ועוד. הסדנה מעניקה כלים להרחבת מנעד סגנונות התקשורת והתאמתם למנהלים השונים, לרתימה והנעת הסביבה לפעולה,  ולשת"פ תוך התגברות על פערי סמכות והיררכיה, לשכלול מיומנויות ההשפעה, התקשורת הבינאישית איתור הצרכים, ופתרון בעיות.

כלים מעשיים ומתודולוגיה לתכנון וניהול פרויקטים תוך יישום מודלים שימושיים

ניהול פרויקטים – הסדנה מעניקה כלים מעשיים ומתודולוגיים לתכנון וניהול פרויקטים כחלק מעבודתו השוטפת של המנהל כמו גם במקרים בהם נדרש המנהל להוביל פרויקטים חוצי ארגון מתוקף מקצועיותו ומומחיותו

כלים לביצוע איכותי של שיחות עובד ושיחות הערכת עובד

כלים לניהול דיון איכותי, קבלת החלטות, והימנעות מ"חשיבת יחד"

ארגז הכלים העסקי

כלים מתקדמים לניהול משא ומתן ומימוש אזור ההסכמה האפשרית (ZOPA).

"אמנות המשא ומתן בשירות המנהל" – כלים מתחום המשא ומתן האינטגרטיבי לזיהוי והרחבת אזור ההסכמה האפשרי (ZOPA) ושקלול המניעים והצרכים של הנמען אל נוסחת המטרה למציאת נוסחאות win-win יצירתיות. חתירה ל"הרחבת העוגה", כריתת בריתות, קריאת הרובד הגלוי והרובד הסמוי במו"מ, מעבר משיח של בעיות לשיח של פתרונות ומשיח עמדות לשיח צרכים.

יישום מודל סגנונות ניהול קונפליקט (TKI).

כלי מכירה מתקדמים להגדלת המכר ומיצוי פוטנציאל לקוח.

"חושבים לקוחות – מדברים מכירות" – הסדנה מטמיעה כלים מתקדמים לשיפור כמותי ואיכותי בביצועי מערך המכירות ולשינוי תפישת התפקיד מאיש מכירות למנהל תיק לקוח, שינוי מיקוד התפקיד ממיקוד במכירות ומוצרים למיקוד ביחסים ובשביעות רצון, ושינוי הגדרת התפקיד ממכירת מוצרים למציאת פתרונות ללקוח. הסדנה מאמנת את המשתתפים במימוש ומיצוי פוטנציאל הלקוח, הגדלת מכר והעמקת סל הלקוח.

כלים לטיוב השירות ללקוח והפיכתו למנוע עסקי ולמוצר מבדל.  

"העסק שלך – העסק שלי" – שירות לקוחות כמנוע עסקי  – כלים לטיוב השירות ללקוח והפיכתו למנוע עסקי ולמוצר תחרותי מבדל (After sale service strategy). 

הפיכת תפישת הלקוח לערך מרכזי, הפיכת השירות ללקוח למנוף עסקי התומך את ליבת העסקים של הארגון, ומימוש תפישות אלה ב-SLA (Service Level Agreement).

תפישת מערכת היחסים עם הלקוח כשותפות.

ליורם חטב ניסיון מעשי רב בתחום עם מערכי שירות הלקוחות של תנובה, רפא"ל ופז.

 

(Trusted Adviser) המדרגה הגבוהה ביותר של מערכת יחסים עסקית עם לקוח פנים וחוץ ארגוני.

"איך להפוך ליועץ אמון" – סדנה המיועדת למנהלים, לאנשי מכירות ולמנהלי שירות לקוחות.

כלים למיצוב מערכת היחסים עם הלקוח החוץ ארגוני או עם הלקוח/ממשק הפנים ארגוני למדרגה של יועץ אמון (Trusted Adviser) – המדרגה הגבוהה ביותר של קשר עם הלקוח לפני שותפות. הסדנה מעניקה כלים כיצד לעלות בסולם הערך המוסף והאמון ובסולם עומק מערכת היחסים המקצועית – ולהתפתח ממוכר, לספק, לתורם, ליועץ אמון.

סדרת מפגשים להקניית כלי יזמות עסקית

מרעיון לתוכנית עסקית: כלי יזמות עסקית לעסקיםסדרת מפגשים להקניית כלי יזמות עסקית אשר כוללים גיבוש הרעיון העסקי ופיתוח המוצרים. הכרת השוק, שיווק ואיתור לקוחות פוטנציאליים בשוק רלוונטי. פיתוח פרזנטציה עסקית, תוכנית עסקית ותוכנית שיווק רשתי. תורת המכירות, משא ומתן, ובניית תוכנית מכירות. הקמת העסק, מיסודו וארגונו כיחידת רווח הפסד עצמאית.

ההכשרה מטמיעה תפישה כלכלית ומקצועית אוטונומית, שינוי התנהגות מפאסיביות וריאקטיביות לאקטיביות ויזמות, שינוי בתפישת הסביבה כשדה של הזדמנויות עסקיות המחכות למימוש, ושינוי בתחושת הביטחון העצמי, החוסן והגמישות לשינויים.

סדנה מעשית למערכי מכירות ואנשי מכירות לסריקה וזיהוי של מכר ופוטנציאל עסקי לא ממומשים 

"מחפשים כסף על הרצפה" – סדנה מעשית למערכי מכירות ואנשי מכירות לסריקה וזיהוי של מכר ופוטנציאל עסקי לא ממומשים. הסדנה מעניקה כלים לבחינת מידת התפקוד האופטימלי של  שרשראות הערך הפנים והחוץ ארגוניות, השירות ללקוח, והמערכות הארגוניות תומכות המכירה. כמו כן בחינת מיקסום פוטנציאל המכר אל מול הלקוחות והשוק בו פועל הארגון.      

סדנה מעשית לייעול הסינרגיה העסקית הפנים ארגונית 

"משולש הזהב": מכירות, שרשרת אספקה, שירות לקוחות – סדנה מעשית לייעול הסינרגיה העסקית הפנים ארגונית בין שלושת היחידות העסקיות, ובירור האופן בו המבנה, צוותי הניהול והאסטרטגיה של היחידות הנ"ל תומכים ביעדים העסקיים של הארגון ומממשים את הפוטנציאל העסקי של הלקוחות והשוק בו הם פועלים.       

ליורם חטב ניסיון מעשי רב בתחום במגוון ארגונים – זארה ישראל, תנובה, פז, פזומט, abbott, רפא"ל, אקסלנס נשואה ועוד. 

ארגז הכלים הבינאישי

תקשורת בינאישית אפקטיבית למטרות השפעה.

"בונים גשר לקשר" – סדנה בנושא תקשורת בינאישית אפקטיבית למטרות השפעה והנעת הסביבה לפעולה. תפישת הנמען כגורם מפתח בבחירת הדרך לתקשר עימו. תפישת המכשול כמורה דרך וכמחולל יצירתיות בדרכי התקשורת והגישה אל הנמען.. התאמת המסר לנמען. תפקיד המשוב והשיקוף בתקשורת אפקטיבית. הקשבה אקטיבית. קריאת סיטואציה בינאישית ותפעול סימולטני של הרובד הגלוי והסמוי לצורך זיהוי הפוטנציאל לשת"פ ומימושו. שימוש בשפת גוף וקריאתה. רתימה והנעה של הסביבה לפעולה.

איתור מניעים וצרכים ותפעול סיטואציה בינאישית ברובד הגלוי והסמוי שלה.

"מחפשים את המטמון": איתור מניעים וצרכים – הסדנה מעניקה כלים לעמידה באתגר המהותי ביותר בסיטואציה בינאישית נורמטיבית – הבנה וניהול שלה באמצעות זיהוי הרובד הסמוי, ותפעול סימולטני של הרובד הגלוי והסמוי לצורך מימוש הפוטנציאל לשת"פ עם הנמען. הסדנה מטמיעה כלים נוספים להבנת צורכי העומק של הנמען כגון הכרה בנמען כמפתח לקשר, ומודל הכלה-הצטרפות-הובלה.

אמנות ההשפעה, השכנוע, הפרזנטציה והרטוריקה.

"אמנות ההשפעה – מכוננים מציאות במילים": אמנות ההשפעה, השכנוע, הפרזנטציה והרטוריקה. הרחבת המנעד הרטורי ומנעד סגנונות התקשורת למטרות הנעה והשפעה. מודל הפרזנטציה כדיאלוג אינטר-אקטיבי ולא כמונולוג. מודל הפרזנטציה כ- line up לפתרון בעיה. אתגר יצירת האימפקט בפרזנטציה מעבר להעברת מידע. משולש הזהב ברטוריקה – קהל, מרצה, חומר. אתגר וידוא קליטת המסרים בצד הנמען בזמן אמת. מיומנויות 'החלפת כובעים' והתאמת המסר והמוסר לנמען. מיומנויות בנייה וגילום ורסטילי ואותנטי של טיעונים והעמדתם במבחן של Debate.

מתאים למנהלים, אנשי מכירות, אנשי שיווק ומנהלי מוצר.

ליורם חטב ניסיון מעשי רב בתחום עם תועמלנים ומנהלי מוצר מחברות התרופות ניאופרם ופייזר. עם קציני משטרה, מנהלי מכירות בתנובה ופז, ומנהלי רכש ברפא"ל ועוד.

כלים בינאישיים למיצוי מידע, תשאול ותחקור בפגישה עסקית.

"אמנות מיצוי המידע בפגישה עסקית" – הסדנה היא אימון מעשי ביכולת לגרום לנמען בסביבה העסקית לדבר, לשתף ולהיפתח מבחינה מילולית ורגשית מעבר למה שהתכוון מלכתחילה. הסדנה מעניקה כלים ומיומנויות לחילוץ ודליית מידע מהנמען באופן ישיר ועקיף, מיצוי מידע, תשאול ותחקור. אמנות שאלת השאלות, ואמנות השיחה וה- small talk ככלי לאיסוף וחילוץ מידע מהנמען.

הסדנה מתרגלת חתירה והגעה אל הרובד הסמוי של הסיטואציה בו שוכנים המניעים והצרכים של הנמען, והכל תוך כדי הצורך להתמודד באופן אינטנסיבי עם הרובד הגלוי של הסיטואציה המבקש להשתלט ולהפוך לעיקר.

רגש ואמפטיה כאמצעים לתקשורת בינאישית והנעת הנמען והסביבה.

"רגש כגשר – אמנות ההשפעה הרגשית" – הסדנה מעניקה כלים לשימוש ברגש ובאמפטיה כאמצעים בינאישיים להנעת הנמען והסביבה.

כלים להנעה והשפעה רגשית, שימוש ברגשות ככלי ליצירת זיקה וקשר בינאישי, גילום אותנטי של מצבים רגשיים, הרחבת מנעד הביטוי הרגשי וההשפעה הרגשית.

כלים להתחברות אישית רגשית לסיטואציה בינאישית לצורך העצמת המעורבות, האותנטיות וההשפעה על הנמען. יכולת התחברות לרגש, בניית טעונים רגשיים, ניהול תקשורת במנעד הרגשי, הכרת מסד הנתונים הרגשי של הנמען, זיהוי ומיפוי המטען הרגשי של הנמען.

טיפול בהתנגדויות משברים, קונפליקטים, ושיחות קשות.

"הבעיה שלו היא הבעיה שלי": טיפול בהתנגדויות, משברים ושיחות קשות – תקשורת משברית, קונפליקטואלית, ושיחות קשות מייצרות קושי רב במימוש תקשורת אפקטיבית בסיטואציה בינאישית, ובזיהוי הרובד הסמוי של הנמען בו שוכנים המניעים והצרכים. זאת בשל הצורך להתמודד באופן אינטנסיבי עם "שכבות" של רגשות עזים, ערכים מנוגדים ותפישות עולם לעומתיות אשר "תופשים" את כל נפח הרובד הגלוי של הסיטואציה ולא מאפשרים להגיע אל שורש העניין.

הסדנה מעניקה כלים מעשיים לטיפול ברובד החוסם, ולהובלת הסיטואציה והשיחה  לשיח צרכים המבוסס על הקשבה, שיח של פתרונות, וכבוד הדדי גם בעין אי ההסכמה.

הרחבת מנעד סגנונות הפעולה בדרך למטרה.

"כל הדרכים מובילות לרומא" – הרחבת מנעד סגנונות הפעולה בדרך למטרה.

הסדנה מעניקה כלים להתחברות אישית לסיטואציה הבינאישית לצורך העצמת המעורבות, האותנטיות וההשפעה על הנמען. כמו כן, הסדנה מעניקה כלים לשימוש באמצעים ורסטיליים ומגוונים להשגת המטרה,  וכפועל יוצא להגברת האדפטיביות לנמענים משתנים.

הרחבת המנעד האישי וסגנונות התקשורת להתאמת המסר לנמען

"יוצאים מאזור הנוחות" –  הרחבת מנעד סגנונות התקשורת – הסדנה מעניקה כלים לזיהוי סגנון התקשורת של המשתתפים, והרחבת מנעד סגנונות התקשורת שלהם למטרות הנעה והשפעה, לשיפור האדפטיביות לסיטואציות בינאישיות ונמענים משתנים, ולהתאמת המסר והמוסר לנמען ולסיטואציה.

ארגז הכלים ליישומי ביטחון

התנהגות מונעת והתמודדות עם אלימות במקום העבודה.

"שוברים את הכלים" – סדנה לעובדי ציבור ונותני שירות אשר מתמודדים עם אלימות המופנית כלפיהם מצד לקוחות והסביבה בה הם עובדים. הסדנה היא אימון מעשי מתקדם על-פי שיטת I.R.V 'המענה המשולב לאלימות' אשר פותחה על-ידי יורם חטב במהלך 18 שנות ניסיונו בתחום ההתמודדות עם אלימות בגורמים ביטחוניים ואזרחיים (כל הזכויות שמורות).

כלים בינאישיים למיצוי מידע, תשאול ותחקור.

"מוציאים מים מן הסלע" – הסדנה היא אימון מעשי ביכולת לגרום לנמען לדבר, לשתף ולהיפתח מבחינה מילולית ורגשית מעבר למה שהתכוון מלכתחילה. הסדנה מעניקה כלים ומיומנויות לחילוץ ודליית מידע מהנמען באופן ישיר ועקיף, מיצוי מידע, תשאול ותחקור. אמנות שאלת השאלות, ואמנות השיחה וה- small talk ככלי לאיסוף וחילוץ מידע מהנמען.

הסדנה מתרגלת חתירה והגעה אל הרובד הסמוי של הסיטואציה בו שוכנים המניעים והצרכים של הנמען, והכל תוך כדי הצורך להתמודד באופן אינטנסיבי עם הרובד הגלוי של הסיטואציה המבקש להשתלט ולהפוך לעיקר.

כלים בינאישיים ורטוריים להפיכת החקירה לשיחה מחוללת שיתוף פעולה.

"החקירה כקרב מוחות" – כלים מתקדמים לתכנון וביצוע של החקירה כמערך שיחתי המייצר גירויים ועירור עניין באמצעות כלים בינאישיים מתקדמים ומנגנונים שיחתיים המייצרים שיח ער ומשופע במידע ופרטים

שימוש ברגש להפיכת החקירה לשיחה מחוללת שיתוף פעולה.

החקירה כמערכה אמוציונלית – הסדנה מעניקה כלים לשימוש ברגש ובאמפטיה כאמצעים בינאישיים להנעת הנמען. כלים להנעה והשפעה רגשית, שימוש ברגשות ככלי ליצירת זיקה וקשר בינאישי, גילום אותנטי של מצבים רגשיים, הרחבת מנעד הביטוי הרגשי וההשפעה הרגשית.   

כלים להתחברות אישית רגשית לסיטואציה בינאישית לצורך העצמת המעורבות, האותנטיות וההשפעה על הנמען. יכולת התחברות לרגש, בניית טעונים רגשיים, ניהול תקשורת במנעד הרגשי, הכרת מסד הנתונים הרגשי של הנמען, זיהוי ומיפוי המטען הרגשי של הנמען.

זיהוי ומימוש אזור ההסכמה האפשרית (ZOPA) במהלך משא ומתן משברי.

"ניהול משא ומתן משברי" – הסדנה מעניקה כלים להתמודדות עם אתגר זיהוי ומימוש אזור ההסכמה האפשרי (ZOPA) אשר מועצם במשא ומתן משברי שמתאפיין בהתנהלות באקלים של איבה, שנאה, איום, אולטימטום, שמתאפיינים ברגשות קשים המופגנים לפני ובמהלך המשא ומתן, ובהתבטאויות וטיעונים המאיימים "לפוצץ" בכל רגע נתון את המו"מ.

הסדנה מעניקה כלים להתמודדות עם אתגר ההגעה להסכמות ולהבנות בעין אי ההסכמה, להתנעת הידברות ומו"מ במצב בו אחד מהצדדים או יותר אינם מעוניינים כלל בקיומו, לשקלול המניעים והצרכים השונים של הצדדים למציאת נוסחאות win-win יצירתיות ומעבר משיח של בעיות לשיח של פתרונות ומשיח עמדות לשיח צרכים.

ליורם חטב ניסיון מעשי רב עם צוות מו"מ מטכ"לי (היחידה לניהול משברים של צה"ל), צוות מו"מ משטרתי, צוותי מו"מ יס"מ משטרתי לטיפול בהפגנות הפרות סדר ומהומות, צוותי מו"מ של רשות הטבע והגנים להתמודדות עם אלימות כנגד פקחים, גישור בסכסוכי עבודה, צוותי מו"מ של משרד האוצר מול וועדי עובדים.   

 

השגת שליטה טקטית באירוע משברי באמצעות ויתור מושכל על שליטה ובניית אמון. 

"ניהול אירוע מנוהל" – אירוע מנוהל הוא טקטיקה להשגת שליטה טקטית באירוע משברי בעל פוטנציאל של יציאה משליטה והסלמה, באמצעות ויתור מושכל על שליטה, ומענה חלקי על צורכי הנמען כדי להעניק לו תחושת שליטה ולבנות אמון טקטי. הרציונל בבסיס הבחירה בטקטיקה זו הוא ההבנה כי לא ניתן לעמוד בעלות האלטרנטיבית, ולכן זוהי טקטיקה המיישמת קבלת החלטות בתנאי לחץ ומוגבלות משאבים.

הסדנה מעניקה כלים לזיהוי ומימוש אזור ההסכמה האפשרי (ZOPA), איתור מניעים וצרכים ושקלולם למציאת נוסחאות win-win יצירתיות, וכלים מתחום התקשורת הבינאישית למטרות השפעה ומתחום אמנות ההשפעה אשר נדרשים על מנת להוציא את התוכנית הטקטית מן הכוח אל הפועל.

ליורם חטב ניסיון מעשי רב עם צוות מו"מ מטכ"לי (היחידה לניהול משברים של צה"ל), צוות מו"מ משטרתי, צוותי מו"מ יס"מ משטרתי לטיפול בהפגנות הפרות סדר ומהומות, צוותי מו"מ של רשות הטבע והגנים להתמודדות עם אלימות כנגד פקחים, גישור בסכסוכי עבודה, צוותי מו"מ של משרד האוצר מול וועדי עובדים.   

כלים רטוריים להעצמת ההשפעה בתחום הליטיגציה.

"אמנות ההשפעה – מכוננים מציאות במילים": אמנות ההשפעה, השכנוע, הפרזנטציה והרטוריקה בתחום הליטיגציה. הרחבת המנעד הרטורי ומנעד סגנונות התקשורת למטרות הנעה והשפעה. מודל הפרזנטציה כדיאלוג אינטר-אקטיבי ולא כמונולוג. מודל הפרזנטציה כ- line up לפתרון בעיה. אתגר יצירת האימפקט בפרזנטציה מעבר להעברת מידע. משולש הזהב ברטוריקה – קהל, מרצה, חומר. אתגר וידוא קליטת המסרים בצד הנמען בזמן אמת. מיומנויות 'החלפת כובעים' והתאמת המסר והמוסר לנמען. מיומנויות בנייה וגילום ורסטילי ואותנטי של טיעונים והעמדתם במבחן של Debate

הכשרה בסיסית ומתקדמת למנהלי ביטחון.

"פיתוח מנהלי ביטחון" – הכשרה למנהלי ביטחון זוטרים ובכירים עם דגש על תפקידי ניהול משימות ביטחון מורכבות. כלים הטמעת תפקידי המנהל – ארגון, תכנון, בקרה, הנהגה ותיאום וחלוקתם לשלוש קבוצות תפקידים: תפקידים בינאישיים (מנהיג, ניהול קשרים וממשקים), תפקידי מידע (מפקח, מפיץ מידע, דובר) ותפקידי החלטה (יזם, פותר בעיות   ניהול משאבים, ניהול משא ומתן). יצירת שגרות, תוכנית עבודה, פיתוח עובדים ומשוב.

כלים להתמודדות עם מורכבות האינטראקציה בין משימות הביטחון לבין אזרחים הפועלים במתארים אזרחיים עירוניים, עסקיים, תחבורתיים ואחרים.

ליורם חטב ניסיון מעשי רב בהדרכה ופיתוח מנהלים של אחמ"שים, ראשי צוותים, קב"טים ומנהלי ביטחון במגוון ארגונים ביטחוניים ואזרחיים – משרד הביטחון, צה"ל, משטרת ישראל, משמר הגבול, רשות המעברים, רשות שדות התעופה, משרד ראש הממשלה, רפא"ל, נמל אשדוד ועוד.